Naturmedicin och naturterapiNaturen har i alla tider funnits runt oss och hjälpt människor att läka. Innan vi hade tillgång till de mediciner och behandlingar vi har inom sjukvården idag använde människor det som fanns i naturen för att hålla sig friska och bota sjukdomar. Men naturmedicin är långt ifrån bara örtmedicin, det är läran om livet och hur vi som människor kan leva med den natur vi under hela människans existens har varit en del av men börjat tappa kontakten med. Genom att förstå hur naturen anpassar sig efter årstiderna kan vi förstå vad vi behöver under året för att kroppen skall vara i balans.
Naturmedicinska behandlingar så som massage eller zonterapi hjälper kroppen att förebygga ohälsa och stöttar kroppens självläkning. I massagen får sätts blodcirkulationen och energin i våra meridianer igång vilket leder till att våra celler och organ får det de behöver för att kunna fungera på ett bra sätt, vi mjukar även upp muskler och bindväv samt kommer i avslappning vilket stärker det parasympatiska nervsystemet och gör att vi utsöndrar "lugn och ro"-hormonet oxytocin. 

Naturmedicin är också att ta hand om kroppen på ett naturligt sätt via kost, motion, sömn, andning mm, eller förstå hur våra tankar eller känslor påverkar vår hälsa och vårt välmående, finna just vår väg och plats i livet och öka vår livskraft.

I naturmedicinen rekommenderas vistelse i naturen dels för att förstå den men även för att vi idag vet att vistelse i naturen har många hälsofördelar. Att vara i naturen reglerar blodtryck, sänker kortisol, minskar oro, förbättrar koncentrationen, höjer humöret och stillar tankarna. 

Kort och gott: 
Naturmedicin och naturterapi är läran om livet och hur vi kan använda oss av det vi har naturligt runt oss för att leva, läka och finna vår kraft och energi. 

Megine


Meginemetoden® är ett samlingsnamn för flera olika helande tekniker och processer. Det är ett unikt koncept sammansatt av det ”Bästa av det Bästa” inom naturmedicinen kombinerat med modern hälso- och friskvård.

 Naturmedicinen är en global lära och desto mer vi studerar den desto mer ser vi likheter mellan olika kontinenters sätt att bota och hela. Såklart finns här också mycket vidskepelse och skrock med i den berättelse vi vaskar fram ur historien men med den nya tidens lärdomar kan detta skalas bort. Därmed kan den gåva som naturmedicinen är träda fram som en lysande stjärna på en mörk natthimmel och tjäna mänskligheten.

I den gamla visdomsboken ”Huangdi Nei Jing” står det att gudarna gav människan fyra gåvor. Det var kunskapen om elden, kunskapen om att så och skörda, det var empatin och det var kunskapens om energiernas medicin. Det är just läran om energin som är det tillägg i vår fysiologi som naturmedicinen har. Den traditionella basmedicinen med kroppens olika system är grunden men sedan lägger vi till livskraften. Den som i Kina kallas för Qi, i Indien för Prana och av Abbedissan Hildegard av Bingen för ”grönkraft”. I det fornnordiska språket fanns ordet megin för samma sak. Den kraft och den livsenergi vi hade som levande varelser.

Naturmedicinen och det vi här kallar för Megineologi, är studier och läran om livet. Här stödjer vi livets egen process, naturens process och hälsans process. Vår förmåga till självläkning och självkännedom är viktiga grunder i helandekonsten. Redan Sokrates förstod vikten av detta och hans ord: ”Människa känn dig själv” har följt med genom historien. Naturmedicinen har länge vetat att vissa saker fungerar och är viktiga för att bota, läka och hela människor och djur. Nu kan modern forskning i många fall förklara hur och varför det fungerar. Vetenskapen förklarar det ”De gamla och Visa” redan visste. Akupunktur, örtmedicin, zonterapi, massage, homeopati, healing, mysticismen kan därmed kopplas ihop med moderna teorier inom medicin, ekologi, biologi, kvantfysik och psykologi. Vi kan också sammanföra det gamla magiska tänkandet om svartkonst och vit magi med den mentala träningen. Tillstånden och vikten av inre frid med mindfulness och elementläran och chakrasystemen med flera av våra kända utvecklingsteorier. Kostens betydelse för vår hälsa och den övriga frisk- och hälsovården stärker de urgamla teserna om vikten av att både kropp och själ ska må väl. Känslan av sammanhang och mening kopplas ihop med andlighet och själavård. Den moderna medicinen har gjort enormt stora framsteg och räddar idag liv och lem på ett fantastiskt sätt. Tillsammans kan vi duka upp ett smörgåsbord för den hjälpsökande att ta del av för att kunna Leva Livet Levande.Ett 50 tal terapeuter är idag utbildade och licensierade för att använda megine-metoden. För att bli licensierad Megineterapeut krävs 3 års utbildning på Naturmedicinska Akademin. Därefter skriver terapeuten på ett avtal som innehåller regler om sättet att verka samt avlägger sin megine-ed som är riktlinjen i arbetet. Terapeuten arbetar under sekretess, för journal och innehar lagstadgade försäkringar samt verkar under hälso- och sjukvårdslagen. Terapeuten har också för att bli godkänd förbundit sig att verka seriöst och följa rådande lagstiftning även i andra avseende som berör dennes profession. Terapeuten går regelbundet på fortbildning och handledning för att bibehålla och stärka sin kompetens. Megineterapeuterna har också förbundit sig att hålla ”en grön linje” i sina företag.

Texten är från naturhalsan.se och du kan läsa mer om metoden och utbildningen på Naturmedicinska Akademin här.